Vår metod

Det finns olika sätt att driva change management. Ursprungligen var det en del i den övergripande projektledarens ansvar. Över tiden har det blivit en egen specialitet som koordinerades med förändringsprojektet. I vår tolkning har change management utvecklats ytterligare ett steg och inkluderar det forskningen kan berätta om hur våra hjärnor fungerar.

Traditionell Change Managament

Det är vanligt i förändringsarbete att samma grupp ansvarar för såväl operationell projektledning som förändringsledning och kommunikation med organisationen.

BrainPartner Change Management

Hos BrainPartner ser vi att förändringsledning och kommunikation är två integrerade specialiteter som får kraftfull och bestående effekt om vi dessutom lägger till vad vi idag vet om hur hjärnan fungerar vid förändring.