Vårt erbjudande – consulting

BrainPartner utgår från best practice där vi ser fyra faser som organisationen bör går igenom vid större förändringar. Till detta lägger vi kunskap och metod som utgår från neurovetenskapen, anpassat till de fyra faserna.

 • Förberedelsefasen
  • Leder workshops där förändringens syfte och vision blir tydlig och gemensam och attraktiv för alla intressenter.
  • Utbildar chefer i de metoder och modeller som är användbara under själva förändringen. 
  • Bistår med strategin, planerna och presentationsmaterialet för förändringen.
 • Genomförandefasen
  • Coachar chefer. 
  • Jobbar aktivt ute i verksamheten med aktiviteter kopplade till förändringen. 
  • Kan fungera som förändringsledare.
  • Kan ta rollen som interimschef.
 • Förstärkningsfasen
  • Mäter och följer upp på attityder och engagemang kring förändringen. 
  • Föreslår utifrån mätning och iakttagelser aktiviteter som skapar ökad tillit och förändringsvilja. 
  • Fortsätter att coacha chefer för att stötta och säkra genomförandet hela vägen fram.
 • Uppföljningsfasen 
  • Identifierar och bistår med ytterligare åtgärder för att motivera till och förstärka önskad förändring. 
  • Vi går igenom hur förändringsarbetet fungerat, om vi nått målen och vilka erfarenheter organisationen gjort för kommande förändringar.
  • Erbjuder chefer en egen, personlig förändringsnyckel efter avslutat projekt.