Vårt erbjudande – consulting

BrainPartner utgår från best practice där vi ser fyra faser som organisationen bör går igenom vid större förändringar. Till detta lägger vi kunskap och metod som utgår från neurovetenskapen, anpassat till de fyra faserna.

 • Förberedelsefasen
  • Leder workshops där förändringens syfte och vision blir tydlig och gemensam och attraktiv för alla intressenter.
  • Utbildar chefer i de metoder och modeller som är användbara under själva förändringen. 
  • Bistår med strategin, planerna och presentationsmaterialet för förändringen.
 • Genomförandefasen
  • Coachar chefer. 
  • Jobbar aktivt ute i verksamheten med aktiviteter kopplade till förändringen. 
  • Kan fungera som förändringsledare.
  • Kan ta rollen som interimschef.
 • Förstärkningsfasen
  • Mäter och följer upp på attityder och engagemang kring förändringen. 
  • Föreslår utifrån mätning och iakttagelser aktiviteter som skapar ökad tillit och förändringsvilja. 
  • Fortsätter att coacha chefer för att stötta och säkra genomförandet hela vägen fram.
 • Uppföljningsfasen 
  • Identifierar och bistår med ytterligare åtgärder för att motivera till och förstärka önskad förändring. 
  • Vi går igenom hur förändringsarbetet fungerat, om vi nått målen och vilka erfarenheter organisationen gjort för kommande förändringar.
  • Erbjuder chefer en egen, personlig förändringsnyckel efter avslutat projekt.

Workshop: använd hjärnforskning för ökad effektivitet

I en workshop för ledningsgruppen identifierar vi potentialen att lyckas bättre med att nå sina mål med tillämning av moden ”hjärnkunskap”. 

Workshopen ger ledningsgruppen konkreta verktyg som ni kan använda direkt i er egen verksamhet.
-       Vi börjar med ett strategiskt fokus:
o    Inom vilka områden i ledningsgruppens arbete kan genomslagskraften förbättras med en ”hjärn-check”?
o   Inom vilken del av ledningsarbetet skulle den potentiella vinsten vara störst av ledarskap på hjärnans villkor?
-       Vi går därefter igenom tre av hjärnans viktigaste grundprogrammeringar och visar vägen för hur kommunikation och ledarskap bör läggas upp, för att bättre nå fram och engagera.
-       Vi lär ut SCARF-modellen, den forskningsbaserade checklistan för att undvika onödig oro och i stället i snabbare få nytta av medarbetarnas ”bästa jag”.
-       Vi drar slutsatser om vad som blir ert nästa steg, utifrån analysen och diskussionen. 
 
Hör av dig till oss för mer information och prisuppgift!