Vårt erbjudande – Education

Föreläsningar, kurser och workshops du kan boka specifikt för att utveckla det kommunikativa ledarskapet kommunikationen och ledarskapet i ditt företag.

Med lång erfarenhet som kommunikationschefer och ledare och med avstamp i beteendestudier, forskning om kommunikation och resultat från modern hjärnforskning och med inspiration från mental träning och coachning  hjälper vi  och utvecklar kommunikatörer och ledare att nå resultat. Dessa kunskaper hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.
 
 •  Föreläsning om hjärnan, kommunikativt ledarskap, ledarskap och kommunikation, 1,5 timme
  Allt ska nuförtiden gå så snabbt och de flesta av oss känner oss ofta stressade.  I vår korta föreläsning får du handfasta och konkreta tips som ökar din möjlighet att nå förbi ”bråttombeteendet” och få människor med på det du vill. Denna interaktiva föreläsning tar på ett lättsamt sätt avstamp i modern hjärnforskning och beteendestudier och bjuder på mycket igenkänning.  

  Vi går kort igenom vad vi alla behöver veta om hjärnan och ger sedan konkreta råd om hur vi kan kommunicera med hjärnan som partner. Råd som du kan tillämpa direkt efter föreläsningen. 

   Vi talar om att:
  - Kommunicera till flera sinnen
  - Använda ord som matchar drivkrafter 

  Ord vi behöver undvika 
  - Minska hjärnstress och öka förmåga och prestation
 
 • Utbildning om hjärnan, kommunikativt ledarskap, ledarskap och kommunikation,  1- 2 dagar
  Fördjupning av vår 1,5 timmes föreläsning (ovan), utifrån era specifika behov och önskemål
  Vi tar avstamp i modern hjärnforskning och beteendestudier. Vi talar om vad vi alla behöver veta om hjärnan och ger konkreta råd kring: 
  •  Varför och hur jag behöver kommunicera utifrån hur våra hjärna är konstruerad
  • Hur jag kan nå fram till olika individer och målgrupper
  • Hur jag kan bli en bättre lyssnare och vikten av att involvera mina medarbetar
  •  Hur jag skapar magnetiska mål
  •  Hur jag leder mig själv 
  • Hur jag kan bidra till att skapa tryggare, mer innovativa och en mer hållbar organization
  • Hur jag återkopplar på konstruktivt sätt
 
 • Lingustic and Behavioral (LAB) Profile
  En 2-dagars kurs i för dig som vill bli ännu bättre i din kommunikation och lättare både nå fram och nå in och utveckla din förmåga att motivera både dig själv och andra.
   
 •  NÖHRA workshop – Utifrån en enkel och effektiv modell skapar vi samsyn i gruppen kring vårt nuläge, önskade läge och stakar ut vägen för hur vi tar oss dit (halv- eller heldag).
   
 • SCARF– din hjärna är social: En kurs om varför och hur du behöver leda och kommunicera för att undvika att  skapa onödig stress. Med hjälp av SCARF-modellen får du medarbetare som är tryggare,  har större tillgång till sina resurser och kan prestera bättre. Halv- eller heldag.
   
 • Nå fram och nå in: För att kunna få något att hända hos mottagaren behöver vi veta hur hjärnan tar in och bearbetar information. Vi  fokuserar dagen på hur hjärnan filtrerar information utifrån våra drivkrafter och du får ett effektivt verktyg för att koppla ihop motivations- och språkmönster för att kunna nå och motivera fler. 
   
 • Lyckas  med förändring: Om hur du ökar sannolikheten för att ert förändringsarbete hör till dem som lyckas. Du får större förståelse för vad som händer i vår hjärna vid förändring och du får ett antal metoder och verktyg för större framgång, bl a  språk och motivationsmönster och SCARF-modellen, ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg,
   
 • Bättre resultat och hållbarhet: Om hur du leder och bidrar till bättre resultat och hållbara organisationer utifrån neurovetenskap.  Vi  tittar bl a på SCARF-modellen - ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg, som bygger på vad som sker i våra hjärnor när vi utsätts för stress; behovet av att aktivera fler sinnen för att få draghjälp i måluppfyllelse;  NÖHRA – en effektiv modell för att sätta mål och handlingsplaner.
   
 • Kommunikativt ledarskap
  Kommunikativa ledare har ett förhållningssätt och metoder som engagerar och motiverar medarbetarna till att nå verksamhetens mål. Vi på BrainPartner skräddarsyr utbildningar för ledare som vill utveckla sitt kommunikativa ledarskap utifrån neurovetenskap och beteendestudier och därmed bli ännu mer framgångsrika. 
   
 • Search Inside yourself: Utveckla dina ledares och medarbetares emotionella intelligens för att skapa välmående och produktiva medarbetare och team. Kursen är utvecklad av och för Google men används framgångsrikt inom ett flertal högproduktiva organsiationer som SAP och Salesforce.

 
Oavsett om ni kommer till oss på kurs eller om vi jobbar med er förändring, strävar vi efter att höja er kunskapsnivå.
Vi använder verktyg och kunskap från våra utbildningar när vi går in som konsulter.
 
Mer information
Kontakta någon av oss på BrainPartner för mer information och för företagsanpassade seminarier och kurser.