De kritiska frågorna för en lyckad förändring

Vi på BrainPartner har arrangerat en serie mycket välbesökta frukostmöten där vi berättade om att driva framgångsrik förändring på hjärnans villkor. Vi har tillsammans med våra frukostgäster utforskat  erfarenheter av att driva förändring .

Vi har sökt svar på några viktiga frågor som rör ledarskap och kommunikation kopplade till de fyra stegen i den väletablerade modellen för förändringsledning:  Förberedelse – Genomförande – Förstärkning – Avslutning & Uppföljning.

Vi har berätt om PHS-modellen (Priorities, Systems och Habits), som är en enkel metod för att säkerställa att en förändring går från idé till verklighet.

Vill du hör mer om vad vi kom fram till? Kontakta oss för att boka in ett möte!

Vi återkommer med inbjudningar till fler frukostmöten. Du får gärna meddela oss om du vill ha en direkt inbjudan till dem!

 
 

Tio tips
Hur du leder förändring med hjärnan som partner

På våra frukostmöten hösten 2018 kunde du få tio handfasta tips för att bland annat att minska onödig oro och snabbare komma i mål med det som ska förändras. Vi tipsade också hur du kan arbeta mer effektivt genom att integrera nya rön från neurovetenskapen med change management och kommunikation.

Hör av dig till oss, om du är intresserad av en föreläsning eller workshop som ger dig konkreta tips i förändring!