Britta Bylander

Britta Bylander är senior förändrings- och kommunikationskonsult. Hon har haft ledande befattningar – och de senaste 7 åren även konsultuppdrag – inom globala storföretag såväl som start-ups: Ericsson, SAS, ICA, ASSA ABLOY, Brightcat, Rover Alcisa, Vinge advokatbyrå, etc. Hon har suttit i ett antal ledningsgrupper och är van rådgivare åt såväl första linjens chefer som koncernledningar.

Genom en bred erfarenhet av att leda och arbeta i förändrings- och kommunikationsprojekt har Britta utvecklat en god förmåga att basera strategiska planer  på varje organisations specifika förutsättningar och verklighet. 

Britta har byggt på studier i marknadsföring med journalistik och strategisk kommunikation. Hon är certifierad förändringsledare och genomgår nu en utbildning på Search Inside Yourself Leadership Institute, med bas i San Francisco, USA. SIYLI certifierar lärare för att leda Search Inside Yourself – en kurs i emotionell intelligens som ursprungligen är utvecklad av och för Google. Kursen utvecklar ledarskap, individuell- såväl som teamprestation och välbefinnande. 

+46 70 229 19 27
britta.bylander@brainpartner.se