Gunilla keller

Gunilla Keller är senior kommunikations- och ledarskapskonsult med många års erfarenhet från ledande befattningar i stora globala organisationer, myndigheter och företag. Exempel på uppdragsgivare är Ericsson, ICA, Transdev och Posten. Gunilla har varit seniorkonsult vid börsnoteringar, stora förändringar och PR-uppdrag.

Gunillas kompetensområde är strategisk kommunikation och ledarskap och hon brinner för effektiv kommunikation, där vi får medarbetarna med oss i tider av stora förändringar. Hon har erfarenhet från ett antal branscher, däribland telekom, logistik, dagligvaruhandel och turism.

Gunilla driver sina uppdrag med strategisk höjd och i nära samarbete med uppdragsgivaren. I möjligaste mån involveras de som är berörda av förändringarna på ett tidigt stadium så att medarbetarna känner delaktighet och eget ägarskap för att förändringarna genomförs.

Modern neurovetenskap och beteendevetenskapliga studier ligger till grund för utformning av strategier och budskap, för att bli så effektiva och precisa som möjligt.

Som certifierad NLP Business Trainer, föreläser Gunilla och håller utbildningar inom neuroledarskap och kommunikation, baserad på neurovetenskap.

+46 73 531 11 11
gunilla.keller@stratvise.com