Kursen

KOMMUNICERA OCH LEDA MED HJÄRNAN SOM PARTNER

grundkursen hålls 18-20 april,  möjlig fördjupning 14-15 maj 2018.
kursen hålls I Stockholm och i samarbete med Sveriges kommunikatörer.
Gästföreläsare: Marie Ryd

Några deltagarröster från kursen vt 2017:


DU LÄR DIG

  • Tydligare driva det strategiska arbetet med kommunikation och stötta organisationen i den kommunikativa utvecklingen. 
  • Lättare och effektivare genomföra förändringar.
  • Ta fram effektiva planer för intern och extern kommunikation, som bygger på forskning om hur hjärnan fungerar och sorterar. 
  • Jobba med mål, och kommunicera dem, så att du får andra med dig.
  • Förstå hur du själv och din målgrupp filtrerar och väljer bort information och vilka ord du ska använda för att motivera utifrån målgruppens drivkrafter.
  • Tillämpa metoder och praktiska verktyg som ger större precision i ditt professionella ledarskap och din kommunikation.
  • Bli en ännu bättre coach och ledare, genom att förstå hur vår hjärna är grundprogrammerad och vad det har för effekter på ledarskapet.
  • Tränga igenom bruset och våra språkfilter, för att nå fram med dina budskap. Och genom medvetet ordval motivera personer med olika drivkrafter.
  • Förstå hur du kan använda din kropp för att förstärka ditt budskap öka kreativiteten i din grupp.

Kontakta oss, så får du höra mer om pris, kursupplägg och innehåll! Eller om du vill ha fler referenser.

Marie Ryd gästföreläser på kursen
En av Sveriges mest efterfrågade föreläsare Marie Ryd medverkar i kursen. Marie är disputerad vetenskapsjournalist, konsult och senior partner i Missing Links Consultants AB och en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom sitt område. Med sin forskarutbildning från Karolinska Institutet kan hon den vetenskapliga metoden och disputerade 1992 inom bakteriologi och immunologi. I sin roll som grundare och chefredaktör för den vetenskapliga forskningsinformations-tjänsten Holone, www.holone.se, håller hon sig ständigt uppdaterad med de senaste rönen om hur den friska hjärnan fungerar som allra bäst. 

Få en försmak av vad kursen handlar om!
Klicka nedan för att se sammandraget av BRAINPartners seminarium 8 december 2016 på DIKSessions.
Eller längre ned, en intervju med gunilla Keller!