arbeta med mål
så du får med dig andra 

Seminarium 2

Företagsanpassat seminarium eller workshop


Varför är det så svårt att genomföra förändring och nå uppsatta mål? Detta får du reda på och varför det är viktigt
att använda både fakta och känsla för att kommunikationen ska leda till handling.  


Du får kunskap om hur du arbetar med mål utifrån hur vår hjärna fungerar, så att du både får med dig andra och lättare når målen.

Du får också en effektiv modell för att arbeta med attraktiva mål och handlingsplaner för att kunna nå önskat resultat, ett verktyg som du kan använda direkt i din vardag.