Brainpartner Consulting

Att arbeta med Brainpartner Consulting erbjuder en snabbare och mer bestående väg till förändring. Vi hjälper till att driva förändring baserat på beprövade och strukturerade metoder för change management (Prosci), kommunikation, beteendestudier och neurovetenskap. Tillsammans skapar  vi delaktighet och tillit mellan ledare och medarbetare.

Vi är proffs på förändring och kommunikation på hjärnans villkor och backar upp ert förändringsprojekt med det som bidrar till tydlighet, motivation och större effektivitet. Med denna metod skapas mindre oro och produktivitetstapp i organisationen och ni kan snabbare få med era medarbetare i det som ska göras på nytt sätt.

Oavsett om ni kommer till oss på kurs eller om vi jobbar med er förändring, strävar vi efter att höja er kunskapsnivå. Vi använder verktyg och kunskap från våra utbildningar när vi går in som konsulter.

Vårt arbetssätt bygger på fyra steg:

  1. Förberedandefasen: Inför en förändring är vision och syfte en grundpelare. Vi hjälper er att tydligt förankra visionen med både hjärta och hjärna. För att ni ska få en mer bestående förändringsbenägen organisation, utbildar vi och coachar era chefer.
  2. Genomförandefasen: Vi backar upp ert förändringsprojekt med det som bidrar till tydlighet och motivation för att minska oro och produktivitetstapp i organisationen. Vi bygger detta på resultat från neurovetenskap som tydligt visar vad som stressar och skapar stark oro.
  3. Förstärkningsfasen: Att arbeta med förändring kräver normalt tid, mod och uthållighet. I den här fasen arbetar vi tillsammans med er för att förändringen ska sätta sig fullt ut i organisationen och på individnivå. 
  4. Uppföljningsfasen: Vi samlar och tar till vara på erfarenheter för att skapa en lärande organisation, både vad gäller organisationen i stort och den enskilda ledaren. 
Vår metod

Här kan du läsa mer om vår metod.

Referenser
Lämnas gärna på förfrågan. Bl a har vi hjälpt ett kommunalt återvinningsföretag att finna effektivare vägar till att få fler att på ett korrekt sätt sortera sitt matavfall så att det kan bli till biogas.

Vårt erbjudande
För mer information om vårt erbjudande och de olika sätt vi kan hjälpa er på, titta här.