kurser och aktiviteter


Hösten 2019  (läs om vad som händer 2020 litet längre ned!)

Under hösten möter du oss bl a på frukostseminarier, föreläsningar,  workshopar eller på kurser vi genomför i egen regi eller i samarbete med  Berghs School of Communication, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer och Sensus.

Där inget annat anges äger frukostseminarier, workshops och kurser rum på House of Stratvise, Engelbrektsplan 2,Stockholm.
 

Augusti
 
Webinarium om kommunikation, ledarskap och pulsmätningar, 22 augusti kl 8.30 och 15.30
Modern hjärnforskning har bidragit till SCARF-modellen. En modell som kan användas på arbetsplatser för att minska oro, öka engagemang och känsla av belöning samt hur vi kan följa upp detta. På webinariet presenterar vi ett case, där kommunikation, ledarskap och mätningar är viktiga faktorer för framgång. Webinariet är ett samarbete med YesBoxTalent. Mer om webinariet här

September
 
Heldagsubilding i SCARF, 11 september kl 9-16 i samarrangemang med Sveriges Marknadsförbund.
 
I workshopform arbetar vi med SCARF-modellen, som blir ditt verktyg för att minska oro och öka känsla av belöning i dina projekt. Du lär dig använda SCARF i din dialog med interna team och i samarbetet med dina kunder. Du får också inspiration att använda modellen i din marknadskommunikation.
 
Oktober

Ett flertal företagsspecifika föreläsningar om kommunikation och ledarskap på hjärnans villkor.

December
 
Kommunicera bättre med hjälp av hjärnforskning - om hur du lättare når fram till och motiverar människor med olika drivkrafter. En 2-dagarskurs i samarbete med Sveriges Kommunikatörer,  3-4 december i Stockholm.

Har du, som kommunikatör eller ledare, någon gång tänkt att det blivit svårare att nå hela vägen fram till dina målgrupper? Är du nyfiken på hur beteendestudier och resultat av modern hjärnforskning kan ge dig större framgång i din kommunikation? Vill du att budskapen verkligen når fram, så att du kan få med dig fler? Och vill du förstå vad som kan bli kontraproduktiv kommunikation, om du inte ser upp?

Den här kursen ger dig verktyg som tar din kommunikation hela vägen fram och in. Verktyg som gör att du lyckas bättre med kommunikationen i förändring.

Med kunskap från neurokommunikation och neuroledarskap, hjälper vi dig som kommunikatör eller ledare att arbeta på hjärnans villkor istället för mot den. Det hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.

Två praktiskt inriktade dagar, som ger dig kunskaper du direkt kan tillämpa på hemmaplan. 

Dag 1 - Nå fram och in

För att kunna nå fram, nå in och få något att hända hos mottagaren behöver vi veta hur hjärnan tar in och bearbetar information. Informationen ska inte ut, den ska in! En utmaning i det nya kommunikationslandskapet. Om hur du motiverar människor med olika drivkrafter. 

Dagen omfattar: 
 • Hur hjärnan filtrerar och bearbetar information
 • Hur du når fram till och engagerar många fler och gör din kommunikation mer effektiv. 
 • Våra motivationsmönster och LAB Profile, ett verktyg för att koppla ihop motivations- och språkmönster.
 • Sinnenans betydelse i kommunikationen, magnetiska mål med inspiration från elitidrottarna.
   
Dag 2 - Lyckas med förändring

Studier visar att bara tre av tio förändringsprojekt lyckas. Dag 2 ger dig kunskap som ökar sannolikheten för att ert förändringsarbete hör till dem som kommer att lyckas. 

Dagen omfattar:
 • Förklaring ur ett hjärnperspetktiv till varför det är så svårt att genomföra förändring. Du får större förståelse för hur vår hjärna hanterar förändring och får nycklar till framgång.
 • SCARF-modellen - ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg, som bygger på vad som sker i våra hjärnor när vi utsätts för stress. Du lär dig hur vårt ”flykt och försvar”-beteende triggas i vardagliga, sociala sammanhang och i förändring, och vad du kan göra för att undvika det. Med denna kunskap får du mer välmående medarbetare med en betydligt större kapacitet och som också blir mer förändringsbenägna.
 • Modeller som gör att vi bättre förstår och kan förbereda oss för reaktionsmönster i förändring.
 • Nudgng - lärdomar från Nobelprisbelönad forskning inom beteendeekonomi.

Kursen leds av Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, erfarna kommunikatröer och utbildare på BrainPartner. 

Läs mer och anmäl dig här

 Är du intresserad av ett liknande upplägg på din arbetsplats? Hör av dig för offert!

2020

Februari

Intern Kommunikation och Kommunikativt ledarskap – Nationell konferens
5-6 februari med BrainPartner som expertföreläsare

Välkommen till en högaktuell konferens om intern kommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar framgångsrikt med den interna kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet.

Brainpartners ”expertföreläsare”: Att kommunicera, leda och förändra på hjärnans villkor – konkreta och effektiva metoder och verktyg för att lättare nå fram och höja medarbetarnas engagemang och potential

Läs mer och anmäl dig här:  www.abilitypartner.se

Mars

Utveckla kommunikativt ledarskap - frukostmöte 4 mars
på Stratvise, Englebrektsplan 2, Stockholm

Utifrån senaste forskning, vad är ett kommunikativt ledarskap och hur tar du dig dit? Tio tips som du kan tillämpa direkt i din vardag.

April

Lingusitic and Behaviorial profile kurs, den 23 – 24 april
på Stratvise, Englebrektsplan 2, Stockholm

En tvådagars kurs i för dig som bättre vill nå fram och tränga igenom informationsbruset.  Och lättare kunna motivera andra genom att förstå vilka ord du behöver använda utifrån människors olika drivkrafter. Detta är en kurs för alla som vill kommunicera och leda mer effektivt.
 
Pris 8 950 kr. Anmäl dig till andris.zvejnieks@brainpartner.se

Maj

Kommunicera bättre med hjälp av hjärnforskning - om hur du lättare når fram till och motiverar människor med olika drivkrafter. En 2-dagarskurs i samarbete med Sveriges Kommunikatörer,  26-27 maj i Stockholm.

Har du, som kommunikatör eller ledare, någon gång tänkt att det blivit svårare att nå hela vägen fram till dina målgrupper? Är du nyfiken på hur beteendestudier och resultat av modern hjärnforskning kan ge dig större framgång i din kommunikation? Vill du att budskapen verkligen når fram, så att du kan få med dig fler? Och vill du förstå vad som kan bli kontraproduktiv kommunikation, om du inte ser upp?

Den här kursen ger dig verktyg som tar din kommunikation hela vägen fram och in. Verktyg som gör att du lyckas bättre med kommunikationen i förändring.

Med kunskap från neurokommunikation och neuroledarskap, hjälper vi dig som kommunikatör eller ledare att arbeta på hjärnans villkor istället för mot den. Det hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.

Två praktiskt inriktade dagar, som ger dig kunskaper du direkt kan tillämpa på hemmaplan. 

Dag 1 - Nå fram och in

För att kunna nå fram, nå in och få något att hända hos mottagaren behöver vi veta hur hjärnan tar in och bearbetar information. Informationen ska inte ut, den ska in! En utmaning i det nya kommunikationslandskapet. Om hur du motiverar människor med olika drivkrafter. 

Dagen omfattar: 
 • Hur hjärnan filtrerar och bearbetar information
 • Hur du når fram till och engagerar många fler och gör din kommunikation mer effektiv. 
 • Våra motivationsmönster och LAB Profile, ett verktyg för att koppla ihop motivations- och språkmönster.
 • Sinnenans betydelse i kommunikationen, magnetiska mål med inspiration från elitidrottarna.
   
Dag 2 - Lyckas med förändring

Studier visar att bara tre av tio förändringsprojekt lyckas. Dag 2 ger dig kunskap som ökar sannolikheten för att ert förändringsarbete hör till dem som kommer att lyckas. 

Dagen omfattar:
 • Förklaring ur ett hjärnperspetktiv till varför det är så svårt att genomföra förändring. Du får större förståelse för hur vår hjärna hanterar förändring och får nycklar till framgång.
 • SCARF-modellen - ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg, som bygger på vad som sker i våra hjärnor när vi utsätts för stress. Du lär dig hur vårt ”flykt och försvar”-beteende triggas i vardagliga, sociala sammanhang och i förändring, och vad du kan göra för att undvika det. Med denna kunskap får du mer välmående medarbetare med en betydligt större kapacitet och som också blir mer förändringsbenägna.
 • Modeller som gör att vi bättre förstår och kan förbereda oss för reaktionsmönster i förändring.
 • Nudgng - lärdomar från Nobelprisbelönad forskning inom beteendeekonomi.

Kursen leds av Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, erfarna kommunikatröer och utbildare på BrainPartner. 

Läs mer och anmäl dig här