kurser och aktiviteter


Hösten 2019
Under hösten möter du oss bl a på frukostseminarier, föreläsningar,  workshopar eller på kurser vi genomför i egen regi eller i samarbete med  Berghs School of Communication, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer och Sensus.

Där inget annat anges äger frukostseminarier, workshops och kurser rum på House of Stratvise, Engelbrektsplan 2,Stockholm.
 
 
Augusti
 
Webinarium om kommunikation, ledarskap och pulsmätningar, 22 augusti kl 8.30 och 15.30
Modern hjärnforskning har bidragit till SCARF-modellen. En modell som kan användas på arbetsplatser för att minska oro, öka engagemang och känsla av belöning samt hur vi kan följa upp detta. På webinariet presenterar vi ett case, där kommunikation, ledarskap och mätningar är viktiga faktorer för framgång. Webinariet är ett samarbete med YesBoxTalent. Mer om webinariet här


Frukostseminarium ”Hjärntillskott i verksamhetsplaneringen”, 28 augusti kl 8.30 – 10.00.
Vill du få inspiration att bidra till att er plan för verksamheten 2020 verkligen leder till engagemang och därmed resultat? 
 
Verksamhetsplanen ska visa vägen till framgång och få ledare och medarbetare att dra åt samma håll. Men varför blir det sällan riktigt som det var tänkt och formulerat? På seminariet ger vi dig recept för att skapa engagemang och nå de önskade resultaten, med hjälp av rön från modern hjärnforskning. För visst vill du väl att VP 2020 ska vara värd alla de timmar ni lägger ned på den? 
 
Pris 395 kronor. Anmäl dig till: andris.zvejnieks@brainpartner.se 
 
 
September
 
Heldagsubilding i SCARF, 11 september kl 9-16 i samarrangemang med Sveriges Marknadsförbund.
 
I workshopform arbetar vi med SCARF-modellen, som blir ditt verktyg för att minska oro och öka känsla av belöning i dina projekt. Du lär dig använda SCARF i din dialog med interna team och i samarbetet med dina kunder. Du får också inspiration att använda modellen i din marknadskommunikation.
 
För mer information och anmälan här
 
 
Oktober
 
VD-seminarium om hur du lyckas med förändringsarbete, 17 oktober kl 8.00 – 9.30 
Bara tre av tio förändringsarbeten går i mål. Hur du med kunskap om hjärnan kan göra för att ska slippa bli en av dem som misslyckas. 
 
Pris 395 kronor. Anmäl dig till: andris.zvejnieks@brainpartner.se 
 
 
Frukostseminarium om Hjärnan och stress - och om hur vi kan bidra till hållbara organisationer
Onsdag 30 oktober, 8.30 – 10.00


Kort om hur vår hjärna fungerar. Hur vi kan minska oro och stress i våra organisationer. 
 •  Om hur hjärnan fungerar och reagerar på stress och varför vi inte blir vårt "bästa jag" under stress.
 • Modern hjärnforskning visat att hjärnan är social och reagerar på sociala hot och stress på samma sätt som på fysiska hot. Vi går igenom vilka de sociala områdena är vi reagerar starkast på och hur vi kan minska denna onödiga stress i organisationerna.
 
Pris 395 kronor. Anmäl dig till: andris.zvejnieks@brainpartner.se
 
 
November

Halvdagsseminarium; “Den kommunikativa organisationen – på riktigt” 
Onsdag den 6 november 8.30 – 13.00 inkl lunch 

 
Allt fler är på väg att bli organisationer där samtliga medarbetare mer eller mindre har kommunikation som en integrerad del av sin yrkesroll. Kommunikationsavdelningens uppgift blir i ökad utsträckning att utbilda, coacha och samordna kommunikationen för att nå gemensamma mål. Med avstamp i aktuell forskining, diskuerar vi på vårt seminarium förutsättningar och framgångsfaktorer och lyssnar på kollegor som redan kommit långt.   
 
Pris 2 450 kronor. Anmäl dig till: andris.zvejnieks@brainpartner.se
 
 
Lingustic and Behavioral (LAB) Profile – 11-12 november
En tvådagars kurs i för dig som bättre vill nå fram och tränga igenom informationsbruset.  Och lättare kunna motivera andra genom att förstå vilka ord du behöver använda utifrån människors olika drivkrafter. Detta är en kurs för alla som vill kommunicera och leda mer effektivt.
 
Pris 8 950 kr. Anmäl dig till: andris.zvejnieks@brainpartner.se
 
 
December
 
Kommunicera bättre med hjälp av hjärnforskning - om hur du lättare når fram till och motiverar människor med olika drivkrafter. En 2-dagarskurs i samarbete med Sveriges Kommunikatörer,  3-4 december i Stockholm.

Har du, som kommunikatör eller ledare, någon gång tänkt att det blivit svårare att nå hela vägen fram till dina målgrupper? Är du nyfiken på hur beteendestudier och resultat av modern hjärnforskning kan ge dig större framgång i din kommunikation? Vill du att budskapen verkligen når fram, så att du kan få med dig fler? Och vill du förstå vad som kan bli kontraproduktiv kommunikation, om du inte ser upp?

Den här kursen ger dig verktyg som tar din kommunikation hela vägen fram och in. Verktyg som gör att du lyckas bättre med kommunikationen i förändring.

Med kunskap från neurokommunikation och neuroledarskap, hjälper vi dig som kommunikatör eller ledare att arbeta på hjärnans villkor istället för mot den. Det hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.

Två praktiskt inriktade dagar, som ger dig kunskaper du direkt kan tillämpa på hemmaplan. 

Dag 1 - Nå fram och in

För att kunna nå fram, nå in och få något att hända hos mottagaren behöver vi veta hur hjärnan tar in och bearbetar information. Informationen ska inte ut, den ska in! En utmaning i det nya kommunikationslandskapet. Om hur du motiverar människor med olika drivkrafter. 

Dagen omfattar: 
 • Hur hjärnan filtrerar och bearbetar information
 • Hur du når fram till och engagerar många fler och gör din kommunikation mer effektiv. 
 • Våra motivationsmönster och LAB Profile, ett verktyg för att koppla ihop motivations- och språkmönster.
 • Sinnenans betydelse i kommunikationen, magnetiska mål med inspiration från elitidrottarna.
   
Dag 2 - Lyckas med förändring

Studier visar att bara tre av tio förändringsprojekt lyckas. Dag 2 ger dig kunskap som ökar sannolikheten för att ert förändringsarbete hör till dem som kommer att lyckas. 

Dagen omfattar:
 • Förklaring ur ett hjärnperspetktiv till varför det är så svårt att genomföra förändring. Du får större förståelse för hur vår hjärna hanterar förändring och får nycklar till framgång.
 • SCARF-modellen - ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg, som bygger på vad som sker i våra hjärnor när vi utsätts för stress. Du lär dig hur vårt ”flykt och försvar”-beteende triggas i vardagliga, sociala sammanhang och i förändring, och vad du kan göra för att undvika det. Med denna kunskap får du mer välmående medarbetare med en betydligt större kapacitet och som också blir mer förändringsbenägna.
 • Modeller som gör att vi bättre förstår och kan förbereda oss för reaktionsmönster i förändring.
 • Nudgng - lärdomar från Nobelprisbelönad forskning inom beteendeekonomi.

Kursen leds av Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, erfarna kommunikatröer och utbildare på BrainPartner. 

Läs mer och anmäl dig här

 Är du intresserad av ett liknande upplägg på din arbetsplats? Hör av dig för offert!