kurser och aktiviteter

AKTUELLT NU:

Kommunicera bättre med hjälp av hjärnforskning - om hur du lättare når fram till och motiverar människor med olika drivkrafter.

En 1-dagskurs i samarbete med Sveriges Kommunikatörer,  28 maj 2024. Hör av dig för närmare information!

Har du, som kommunikatör eller ledare, någon gång tänkt att det blivit svårare att nå hela vägen fram till dina målgrupper? Är du nyfiken på hur beteendestudier och resultat av modern hjärnforskning kan ge dig större framgång i din kommunikation? Vill du att budskapen verkligen når fram, så att du kan få med dig fler? Och vill du förstå vad som kan bli kontraproduktiv kommunikation, om du inte ser upp?

Den här kursen ger dig verktyg som tar din kommunikation hela vägen fram och in. Verktyg som gör att du lyckas bättre med kommunikationen i förändring.

Med kunskap från neurokommunikation och neuroledarskap, hjälper vi dig som kommunikatör eller ledare att arbeta på hjärnans villkor istället för mot den. Det hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.

En praktiskt inriktad dag, som ger dig kunskaper du direkt kan tillämpa på hemmaplan. 

Kursen leds av Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, erfarna kommunikatröer och utbildare på BrainPartner. 

Läs mer och anmäl dig här


Lingusitic and Behaviorial profile kurs, som skräddarsydd företagsutbildning,

En tvådagars kurs i för dig som bättre vill nå fram och tränga igenom informationsbruset.  Och lättare kunna motivera andra genom att förstå vilka ord du behöver använda utifrån människors olika drivkrafter. Detta är en kurs för alla som vill kommunicera och leda mer effektivt.
 
Anmäl intresse till andris.zvejnieks@brainpartner.se


Axplock bland tidigare aktiviteter:

Seminarium på webben
Att leda och kommunicera i kris - som vi kan erbjuda dig efter beställning


I en kris är vi inte vårt smartaste jag, det vet alla som upplevt riktig rädsla. ”Fly, fäkta eller frys” är då hjärnans reaktioner. Den oro och isolering som Covid-19 medfört ställer extra krav på ledarskap och kommunikation för att vi ska kunna behålla våra förmågor att vara uthålliga, fokuserade, engagerade och kreativa. 

I seminariet får du:
-       Handfasta tips på hur du kan anpassa din kommunikation utifrån hur våra hjärnor   fungerar i kris
-       Råd om vad du kan göra för att leda både dig själv och andra för att optimera resurserna.

I detta utmanande läge, vill vi dela med oss av både egna erfarenheter och av vad resultat från modern hjärnforskning visar att vi behöver göra.

Intern Kommunikation och Kommunikativt ledarskap – Nationell konferens
i med BrainPartner som expertföreläsare i samarbete med Ability Partner

En högaktuell konferens om intern kommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation.  Brainpartners expertföreläsare Gunilla Keller talade om att kommunicera, leda och förändra på hjärnans villkor – konkreta och effektiva metoder och verktyg för att lättare nå fram och höja medarbetarnas engagemang och potential

Hur kan kunskap om hjärnan underlätta förändring? Månadens frukost, Sveriges kommunikatörer

BrainPartners Andris Zvejnieks delade erfarenheter, verktyg och metoder för att engagera fler i större och mindre förändringsarbeten. Och exempel på hur du konkret kan tillämpa forskarrön i ditt kommunikationsarbete.
Ett seminarium arrangerat av Sveriges Kommunikatörer

Utveckla kommunikativt ledarskap - frukostmöte 

Utifrån senaste forskning, vad är ett kommunikativt ledarskap och hur tar du dig dit? Praktiska tips som du kan tillämpa direkt i din förändringsledning. Ett arrangemang i Stratvise seminarieserie "I framkant", som pågår under hela vintern och våren. 

Under de senaste åren har du kunnat möta oss bl a på frukostseminarier, föreläsningar,  workshopar eller på kurser som vi genomförde i egen regi eller i samarbete med  Berghs School of Communication, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer och Sensus. 

Alla våra seminarier och kurser har som syfte att lära dig mer om hur du kan tillämpa kunskap om hjärnan i ditt ledarskap och din kommunikation.

Vi lovar att du alltid får med dig tips och metoder som du kan tillämpa direkt när  du kommer tillbaka till ditt arbete!