kurser och aktiviteter

AKTUELLT NU:

Direktsänt seminarium på webben
Att leda och kommunicera i kris 6 maj kl 13.00-13.45


Välkommen på direktsänt seminarium om att leda och kommunicera i kris! 

I en kris är vi inte vårt smartaste jag, det vet alla som upplevt riktig rädsla. ”Fly, fäkta eller frys” är då hjärnans reaktioner. Den oro och isolering som Covid-19 medfört ställer extra krav på ledarskap och kommunikation för att vi ska kunna behålla våra förmågor att vara uthålliga, fokuserade, engagerade och kreativa. 

I seminariet får du:
-       Handfasta tips på hur du kan anpassa din kommunikation utifrån hur våra hjärnor   fungerar i kris
-       Råd om vad du kan göra för att leda både dig själv och andra för att optimera resurserna.
 
Vi, Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, är seniora kommunikationskonsulter som arbetar med kommunikation och ledarskap utifrån hur våra hjärnor fungerar.

I detta utmanande läge, vill vi dela med oss av både egna erfarenheter och av vad resultat från modern hjärnforskning visar att vi behöver göra.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria seminarium den 6 maj kl 13.00-13.45 genom att maila namn och e-postadress till gunilla.keller@brainpartner.se eller andris.zvejnieks@brainpartner.se.  Antalet deltagare är begränsat, så vi bekräftar att du fått plats genom att maila en inloggningskod till seminariet.  

OBS! Seminariet sänds i Zoom och det finns möjlighet att interagera med oss under och efter seminariet. Du behöver ha laddat ner Zoom i god tid innan seminariet.

Välkommen!


En tillbakablick:

Under förra året mötte du oss bl a på frukostseminarier, föreläsningar,  workshopar eller på kurser som vi genomförde i egen regi eller i samarbete med  Berghs School of Communication, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer och Sensus.


Under 2020 fortsätter vi på samma spår, eftersom vi märker att intresset ökar för att lära sig mer om hjärnan och att omsätta kunskapen i ledarskap och kommunikation. Där inget annat anges sker våra seminarier tillsvidare online.

Februari

Intern Kommunikation och Kommunikativt ledarskap – Nationell konferens
5-6 februari med BrainPartner som expertföreläsare i samarbete med Ability Partner

Välkommen till en högaktuell konferens om intern kommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar framgångsrikt med den interna kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet.

Brainpartners expertföreläsare Gunilla Keller talar om att kommunicera, leda och förändra på hjärnans villkor – konkreta och effektiva metoder och verktyg för att lättare nå fram och höja medarbetarnas engagemang och potential

Hur kan kunskap om hjärnan underlätta förändring? Månadens frukost, 21 februari
Holländargatan 17 i Stockholm kl 8.30-9.30


BrainPartners Andris Zvejnieks delar erfarenheter, verktyg och metoder för att engagera fler i större och mindre förändringsarbeten. Du får också med dig exempel på hur du konkret kan tillämpa forskarrön i ditt kommunikationsarbete.
Ett seminarium arrangerat av Sveriges Kommunikatörer, med anmälan till dem via sverigeskommunikatorer.se.
Utan kostnade för medlemmar i Sveriges Kommunikatörer, för övriga 400 kr inkl frukost.

Mars

Utveckla kommunikativt ledarskap - frukostmöte 12 mars
på Stratvise, Englebrektsplan 2, Stockholm

Utifrån senaste forskning, vad är ett kommunikativt ledarskap och hur tar du dig dit? Praktiska tips som du kan tillämpa direkt i din förändringsledning. Ett arrangemang i Stratvise seminarieserie "I framkant", som pågår under hela vintern och våren. Anmälan till info@stratvise.com


Vad händer framöver?

Maj

Kommunicera bättre med hjälp av hjärnforskning - om hur du lättare når fram till och motiverar människor med olika drivkrafter. En 2-dagarskurs i samarbete med Sveriges Kommunikatörer,  26-27 maj i Stockholm och i höst.

Har du, som kommunikatör eller ledare, någon gång tänkt att det blivit svårare att nå hela vägen fram till dina målgrupper? Är du nyfiken på hur beteendestudier och resultat av modern hjärnforskning kan ge dig större framgång i din kommunikation? Vill du att budskapen verkligen når fram, så att du kan få med dig fler? Och vill du förstå vad som kan bli kontraproduktiv kommunikation, om du inte ser upp?

Den här kursen ger dig verktyg som tar din kommunikation hela vägen fram och in. Verktyg som gör att du lyckas bättre med kommunikationen i förändring.

Med kunskap från neurokommunikation och neuroledarskap, hjälper vi dig som kommunikatör eller ledare att arbeta på hjärnans villkor istället för mot den. Det hjälper dig att bidra till effektivare, mer förändringsbenägna, välmående och hållbara organisationer.

Två praktiskt inriktade dagar, som ger dig kunskaper du direkt kan tillämpa på hemmaplan. 

Dag 1 - Nå fram och in

För att kunna nå fram, nå in och få något att hända hos mottagaren behöver vi veta hur hjärnan tar in och bearbetar information. Informationen ska inte ut, den ska in! En utmaning i det nya kommunikationslandskapet. Om hur du motiverar människor med olika drivkrafter. 

Dagen omfattar: 
  • Hur hjärnan filtrerar och bearbetar information
  • Hur du når fram till och engagerar många fler och gör din kommunikation mer effektiv. 
  • Våra motivationsmönster och LAB Profile, ett verktyg för att koppla ihop motivations- och språkmönster.
  • Sinnenans betydelse i kommunikationen, magnetiska mål med inspiration från elitidrottarna.
     
Dag 2 - Lyckas med förändring

Studier visar att bara tre av tio förändringsprojekt lyckas. Dag 2 ger dig kunskap som ökar sannolikheten för att ert förändringsarbete hör till dem som kommer att lyckas. 

Dagen omfattar:
  • Förklaring ur ett hjärnperspetktiv till varför det är så svårt att genomföra förändring. Du får större förståelse för hur vår hjärna hanterar förändring och får nycklar till framgång.
  • SCARF-modellen - ett forskningsbaserat kommunikations- och ledarverktyg, som bygger på vad som sker i våra hjärnor när vi utsätts för stress. Du lär dig hur vårt ”flykt och försvar”-beteende triggas i vardagliga, sociala sammanhang och i förändring, och vad du kan göra för att undvika det. Med denna kunskap får du mer välmående medarbetare med en betydligt större kapacitet och som också blir mer förändringsbenägna.
  • Modeller som gör att vi bättre förstår och kan förbereda oss för reaktionsmönster i förändring.
  • Nudgng - lärdomar från Nobelprisbelönad forskning inom beteendeekonomi.

Kursen leds av Gunilla Keller och Andris Zvejnieks, erfarna kommunikatröer och utbildare på BrainPartner. 

Läs mer och anmäl dig här


September

Lingusitic and Behaviorial profile kurs, 13-14 oktober NYTT DATUM
på Stratvise, Englebrektsplan 2, Stockholm

En tvådagars kurs i för dig som bättre vill nå fram och tränga igenom informationsbruset.  Och lättare kunna motivera andra genom att förstå vilka ord du behöver använda utifrån människors olika drivkrafter. Detta är en kurs för alla som vill kommunicera och leda mer effektivt.
 
Pris 8 950 kr. Anmäl dig till andris.zvejnieks@brainpartner.se

 

Alla våra seminarier och kurser har som syfte att lära dig mer om hur du kan tillämpa kunskap om hjärnan i ditt ledarskap och din kommunikation.

Vi lovar att du alltid får med dig tips och metoder som du kan tillämpa direkt när  du kommer tillbaka till ditt arbete!