BrainPartner Education

Kommunikation, ledarskap och kommunikativt ledarskap


Med lång erfarenhet som kommunikationschefer och ledare och med avstamp i beteendestudier, rön från modern hjärnforskning   forskning om kommunikation, och med inspiration från mental träning och coachning,  hjälper vi  och utvecklar ledare kommunikatörer och kommunikationsavdelningar att nå tydliga resultat.


BrainPartners utbildningar ger:
  • Kunskap och verktyg för att effektivare nå fram till och motivera fler människor med olika drivkrafter.
  • Praktiska metoder och verktyg för ett coachande ledarskap, högre måluppfyllelse och mer välfungerande team. 
  • Ökad förståelse för hur vår hjärna fungerar, vad som stressar och skapar oro samt vad som skapar tillit,  produktivitet och mer förändringsbenägna. 
  • Förmåga att bättre bidra till att skapa mer förändringsbenägna, friskare och mer hållbara organisationer.
Det är vår ambition att du direkt ska kunna tillämpa de insikter och den kunskap du får i våra seminarier. Vi varvar teori, modeller och verktyg med övningar och exempel från vår egen erfarenhet.


För en beskrivning av vad vi erbjuder för utbildningar klicka här.

För mer information om kommande kurser och arrangemang i BrainPartner klicka här.

För företagsanpassade utbildningar, vänligen kontakta oss för mer information.

BrainPartners utbildningar är mycket uppskattade av kursdeltagarna.
Här omdömet från höstens kurs tillsammans med Sveriges Kommunikatörer om att Kommunicera med hjärnan som partner.
 

tips:

Lyssna på DIK-förbundets podd-cast om SCARF-modellen med BrainPartners Per Zetterquist https://www.acast.com/dialog/battre-samarbete-med-scarf-modellen?autoplay!