Så når du igenom Bruset

Seminarium 1

Företagsanpassat seminarium eller workshop


Vi tar in och bearbetar information på olika sätt, beroende på vad som motiverar och driver oss. Vissa av oss blir t ex motiverade av detaljer medan andra föredrar att se saker i stort. Vissa motiveras av att nå mål och andra av att lösa problem. Den som har ett visst motivationsmönster tenderar att lyssna mer till vissa ord. Genom att lära oss sambandet kan vi engagera så många fler.

Du får kunskap om hur du kan använda våra fem vanligaste motivations - och språkmönster så att du verkligen når fram.